Τα λειτουργικά συστήματα Linux υπερτερούν σε σύγκριση με άλλα λειτουργικά συστήματα καθώς παρέχουν αξιοπιστία, ασφάλεια και μέγιστη λειτουργικότητα. To Linux διαφοροποείται από τα υπόλοιπα λειτουργικά συστήματα καθώς είναι ελεύθερο και με ανοιχτό κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνεται κάποιος περιορισμός και το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μορφοποιηθεί και να αναδιανεμηθεί.

Το Linux είναι αρκετά δημοφιλές λειτουργικό σύστημα καθώς προσφέρεται στο χρήστη σε διανομές. Στις διανομές υπάρχει μεγάλη δυνατότητα βελτιστοποίησης τους με σκοπό να καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικού κάθε φορά χρήστη. Πέρα από τη δυνατότητα παραμετροποίησης των διανομών του, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό καθώς τα υπόλοιπα λειτουργικά συστήματα, όπως για παράδειγμα τα windows, υποχρεούνται να κυκλοφορούν σε διάφορες εκδόσεις προκειμένου να έχουν καλύτερη υποστήριξη και συμβατότητα. Το Linux μέσω του συστήματος που έχει ενστερνιστεί μπορεί να αλληλεπιδράσει άριστα με μία μεγάλη ποικιλία υπολογιστικών συστημάτων από κινητά τηλέφωνα μέχρι και μεγάλα υπολογιστικά συστήματα.

Αν και το Linux έχει βελτιωθεί αρκετά όσον αφορά τη χρηστικότητα του, τα λογισμικά συστήματα windows εξακολουθούν να παραμένουν στη κορυφή. Ωστόσο ένας βασικός λόγος για να επιλέξεις το συγκεκριμένο λογισμικό, είναι ότι πρόκειται για ένα οικονομικό λογισμικό και πολλές διανομές του προσφέρονται εντελώς δωρεάν. Τέλος, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι το Linux είναι το λειτουργικό σύστημα το οποίο προσφέρει το καλύτερο δίκτυο προστασίας έναντι των ιών.

Τα πλεονεκτήματα των λειτουργικών συστημάτων Linux

16 Απρ, 2021

linux
Μετάβαση στο περιεχόμενο